Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Blog Σελίδα 6

Οι επιστολές των εκλεγμένων με την Ηπειρωτική Συσπείρωση μελών του ΔΣ της ΠΣΕ προς τον Γ. Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο Πολιτισμού της ΠΣΕ για την εκδήλωση στο Ηρώδειο.

ηπειρωτική συσπείρωση logo

Οι επιστολές των εκλεγμένων με την Ηπειρωτική Συσπείρωση
μελών του ΔΣ της ΠΣΕ
προς τον Γ. Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο Πολιτισμού της ΠΣΕ για την εκδήλωση στο Ηρώδειο.

Προς:
τον Γεν. Γραμματέα του ΔΣ της ΠΣΕ,
κ. Κ. Γαβριήλ

Κε Γαβριήλ,
Την Τρίτη 9 τρέχοντος, σας ζητήθηκε σε τηλεφωνική σας επικοινωνία από το μέλος του ΔΣ και επικεφαλής της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ κ. Σωτήρη Κολιούση, αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ της συνεδρίασης της 18-19Σεπτεμβρίου 2018, στο οποίο να καταγράφεται η απόφαση του ΔΣ ότι δεν αποδέχεται την χορηγία των ΕΛΠΕ για την εκδήλωση του Ηρωδείου, το σκεπτικό της πρότασης, τη σχετική συζήτηση και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Επίσης σας ζήτησε βεβαίωση ότι δεν υπάρχει μεταγενέστερη απόφαση του ΔΣ για το ίδιο θέμα.

Κε Γαβριήλ,
Κε Γεν. Γραμματέα του ΔΣ της ΠΣΕ,

Σύμφωνα με το καταστατικό της Συνομοσπονδίας άρθρο 24, παρ. 1 «Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη της τήρησης του Αρχείου, του Μητρώου των μελών, των βιβλίων πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της Συνομοσπονδίας. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των γραφείων και της τήρησης της   αλληλογραφίας και επικουρεί τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.».

Παρακαλούμε λοιπόν, επειδή πλέον έχει περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα από την συνεδρίαση της 18/9/18, να μας χορηγήσετε όσα προφορικά σας ζητήθηκαν.

Παρόλα αυτά, όχι μόνον δεν έγιναν ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του ΔΣ, αλλά τουναντίον στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την ΠΣΕ για την εκδήλωση του Ηρωδείου στις 5/10/18 αναφέρεται «Χορηγοί της παράστασης ήταν οι: …. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. …».

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε για ποιόν λόγο, ως υπεύθυνος της τήρησης της αλληλογραφίας και ως συνυπεύθυνος της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, παραβιάσατε με τις ενέργειες σας την ανωτέρω απόφαση και εκτελέσατε ακριβώς τα αντίθετα από όσα το ΔΣ αποφάσισε.

Τέλος, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο από την αλληλογραφία (έντυπη είτε ηλεκτρονική) με τα ΕΛΠΕ στους τελευταίους 6 μήνες.

Αθήνα 11/10/2018

Τα μέλη του ΔΣ της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

—————————————-

Προς:

τον ταμία του ΔΣ της ΠΣΕ,
κ. Δ. Τσούτση

Κε Τσούτση,
Σας υπενθυμίζουμε ότι στην συνεδρίαση του ΔΣ της 18 και 19/9/2018 αποφασίστηκε ότι η ΠΣΕ δεν αποδέχεται την χορηγία των ΕΛΠΕ για την εκδήλωση του Ηρωδείου.

Παρόλα αυτά, όχι μόνον δεν έγιναν ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του ΔΣ, αλλά τουναντίον στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την ΠΣΕ για την εκδήλωση του Ηρωδείου στις 5/10/18 αναφέρεται «Χορηγοί της παράστασης ήταν οι: …. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. …», παρακαλούμε σεβόμενος την δημοκρατική λειτουργία και τις αποφάσεις του ΔΣ, οι οποίες απορρέουν από τη ρητή απόφαση της ΓΣ, και την επιταγή του καταστατικού που στο άρθρο 25 για τα καθήκοντα του ταμία ορίζει «Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της τήρησης του Ταμείου της Συνομοσπονδίας και των λογιστικών της βιβλίων (Ταμείου, περιουσίας, στελεχών εισπράξεων και πληρωμών) κάνει τις εισπράξεις και πληρωμές με βάση διπλότυπες αποδείξεις, σφραγισμένες και υπογραφόμενες από αυτόν. Οι πληρωμές των δαπανών γίνονται έπειτα από έγκριση του Προέδρου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε πληρωμή πρέπει να είναι  αιτιολογημένη και να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά», να μην υπογράψετε απόδειξη είσπραξης από τα ΕΛΠΕ, ούτε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί τους.

Αθήνα 11/10/2018

Τα μέλη του ΔΣ της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

—————————————-

Προς:

τον Έφορο Πολιτισμού του ΔΣ της ΠΣΕ,
κ. Κ. Μάτσια

Κε Μάτσια,
Σύμφωνα με το καταστατικό της Συνομοσπονδίας άρθρο 26, παρ. 1 «Ο Έφορος Πολιτισμού φροντίζει για την προπαρασκευή, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Συνομοσπονδίας (διαλέξεις, γιορτές, πανηγύρια, χοροεσπερίδες, εκθέσεις και κάθε πολιτιστική δραστηριότητα κ.λπ..».

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην συνεδρίαση του ΔΣ της 18 και 19/9/2018 αποφασίστηκε ότι η ΠΣΕ δεν αποδέχεται την χορηγία των ΕΛΠΕ για την εκδήλωση του Ηρωδείου.

Παρόλα αυτά, όχι μόνον δεν έγιναν ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του ΔΣ, αλλά τουναντίον στην αφίσα η οποία κυκλοφόρησε για την εκδήλωση ηλεκτρονική και έντυπη) αναγράφεται ως χορηγός η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Επειδή η παραπάνω ενέργεια έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ρητή απόφαση του ΔΣ, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε για ποιους λόγους παραβιάστηκε η απόφαση του ΔΣ και σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αποκατάσταση του κύρους του ΔΣ και συνολικά της ΠΣΕ έναντι της Ηπειρωτικής αποδημίας η οποία με συντριπτική πλειοψηφία στην τελευταία μαζική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εναντίωση της στις συμβάσεις έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και μία εκ των εταιρειών που υπέγραψαν είναι τα ΕΛΠΕ ΑΕ.

Αθήνα 11/10/2018
Τα μέλη του ΔΣ της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΔΣ ΤΗΣ ΠΣΕ: Στο ίδιο έργο θεατές.

ΔΣ ΤΗΣ ΠΣΕ: ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ!

Επιτέλους την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, κατάφερε η πλειοψηφία του ΔΣ να συγκεντρωθεί και να αποκτήσει απαρτία το σώμα μετά από 77(!) ημέρες από την προηγούμενη συνεδρίαση! Για άλλη μια φορά, το προεδρείο συνελήφθη κλέπτον οπώρας πολλάκις και δίχως ίχνος ηθικής παραβίασε ανερυθρίαστα κάθε έννοια δημοκρατικής τάξης και βεβαίως το καταστατικό που το έχει κάνει σχεδόν κουρελόχαρτο.

Οι σύμβουλοι της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης, όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να λειτουργήσει το ΔΣ, αλλά ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Αναγκαστήκαμε για άλλη μία φορά να αποχωρήσουμε από τη συνεδρίαση, γιατί πλέον δεν πρόκειται για ένα κακό διοικητικό συμβούλιο αλλά πρόκειται για ένα ανύπαρκτο διοικητικό συμβούλιο.

Ο καθένας κάνει ότι θέλει, χωρίς να ενημερώνει τα μέλη, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις αποφάσεις του ΔΣ με πρώτο και κύριο τον Πρόεδρο ο οποίος ενορχηστρώνει με τη βοήθεια του πρώτου αντιπροέδρου και του γραμματέα κάθε παρανομία. Παράδειγμα, αποδείχθηκε ότι παραβίασαν την απόφαση του ΔΣ για το αίτημα ο εκάστοτε πρόεδρος του ΔΣ της ΠΣΕ να είναι μέλος του ΔΣ του Ζαππείου. Μάλιστα δεν εμφάνισαν το σχετικό έγγραφο που έστειλαν, γιατί όπως αποκαλύφθηκε, ζητούν να είναι ο κ. Δόσης (προσωπικά) αντιπρόεδρος της Ζαππείου επιτροπής(!) που είναι διαφορετικό από την απόφαση!

Αποκορύφωμα ήταν η «επικύρωση αποφάσεων του προεδρείου» το οποίο ως γνωστό, σύμφωνα με το καταστατικό, δεν έχει δικαίωμα αποφάσεων.

Ποιες ήταν αυτές οι «αποφάσεις»; Να μην αναφερθούμε αναλυτικά.

Η όλη ιστορία έγινε για να επικυρωθεί  «απόφαση» του προεδρείου που αποκαλύφθηκε ότι ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 για να μην εκτελεστεί η απόφαση του ΔΣ στις 19 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την οποία δεν έγινε αποδεκτή η χορηγία των ΕΛΠΕ για το Ηρώδειο.

Έπρεπε να βρουν και μία πρόφαση, ότι κάτι καινούργιο προέκυψε και για αυτό ζήτησαν την αλλαγή της απόφασης του ΔΣ. Έτσι ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε στις 19 Σεπτεμβρίου ότι έχει κυκλοφορήσει αφίσα στην οποία εμφανιζόταν χορηγός τα ΕΛΠΕ. Και ως εκ τούτου, αφού το «ανακάλυψε» αργότερα, δεν μπορούσε να εφαρμόσει την απόφαση, γιατί θα σήμαινε πολλά έξοδα να τυπωθούν καινούργιες αφίσες!

Πιάστηκε όμως άλλη μία φορά ψευδόμενος. Γιατί όπως αποδείχθηκε, την ίδια μέρα το πρωί είχε δει την αφίσα και είχε γίνει και συζήτηση ότι αναγραφόταν ως χορηγός τα ΕΛΠΕ.

Και καλά, για την αφίσα. Γιατί δεν απαλείφθηκε ο χορηγός τους από τα ηλεκτρονικά μέσα που είναι δίχως κόστος και εύκολα γίνεται;

Η πρόθεσή τους ήταν σαφής από την αρχή να μην εφαρμόσουν την απόφαση του ΔΣ. Δεν είναι δυνατόν το προεδρείο το οποίο είναι εντεταλμένο να εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ, να μην τις εφαρμόζει με το έτσι θέλω. Η πιθανή πρόθεσή τους να επαναφέρουν το θέμα στο ΔΣ δεν αναιρεί αυτήν την υποχρέωση. Δεδομένου μάλιστα ότι ακόμη κι αν  επανέλθει το θέμα έχει κάθε δικαίωμα, το  ΔΣ, να εμείνει στην απόφασή του. Δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προδιαγράφονται οι αποφάσεις. Το Προεδρείο λοιπόν κατά παράβαση κάθε κοινής λογικής και κατά παράβαση της ισχύουσας απόφασης του ΔΣ, ανέγραψε ως χορηγό τα ΕΛΠΕ ακόμη και στο δελτίο τύπου μετά την εκδήλωση, στις 5 Οκτωβρίου 2018.

Τα ερωτήματα παραμένουν:

  • Γιατί η πλειοψηφία του ΔΣ μετέρχεται τέτοιες μεθόδους, παραβιάζει ανοιχτά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ΔΣ;
  • Γιατί η πλειοψηφία του ΔΣ έχει τέτοια λατρεία με τα ΕΛΠΕ, που φέρνει κουστωδία από αντιπροσώπους τους στην ημερίδα για τους υδρογονάνθρακες τον Μάρτη που πέρασε και τους βάζει ομιλητές στο πρόγραμμα χωρίς να είναι, χωρίς να το γνωρίζει κανένα μέλος του ΔΣ;
  • Γιατί τώρα τους έχει χορηγούς με αντίθετη απόφαση του ΔΣ;
  • ΤΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ; ΠΟΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ;

Η Ηπειρωτική Συσπείρωση δίνει σήμερα στη δημοσιότητα όλες τις επιστολές που στείλαμε στο διάστημα αυτό.

Τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Ήπειρο και τους Ηπειρώτες, απευθυνόμενοι στα σωματεία της αποδημίας να αναλάβουν ενεργό ρόλο.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018
Το Γραφείο Τύπου της ΗΣ.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Η Ηπειρωτική Συσπείρωση στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας καλεί τους απόδημους Ηπειρέτες, τα μέλη των ΔΣ των Ενώσεων, των Αδελφοτήτων, των Ομοσπονδιών σε ανοιχτή συγκέντρωση – συζήτηση τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, στις 6:30μμ στη μεγάλη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ηπειρωτών, Κλεισθένους 15, Αθήνα, 7ος όροφος.

Θέματα:

  • Ενημέρωση
  • Προοπτικές
  • Κοινή δράση

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας
Για την αναγέννηση της οργανωμένης Ηπειρωτικής αποδημίας

Αρχική


email: [email protected] ή [email protected]
facebook: Ηπειρωτική Συσπείρωση στην ΠΣΕ

 

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης για τη «χορηγία των ΕΛΠΕ» στην εκδήλωση της ΠΣΕ στο Ηρώδειο και τη στάση της πλειοψηφίας του Δ.Σ.

Συμπατριώτες,
Η Ηπειρωτική Συσπείρωση καταγγέλλει σε όλους τους Ηπειρώτες την πλειοψηφία της διοίκησης της Πανηπειρωτικής η οποία προκειμένου να υπερασπιστεί τους
πετρελαιάδες δε διστάζει να καταπατήσει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
να έρθει σε αντίθεση με ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 18/9/2018 για την εκδήλωση στο Ηρώδειο αποφασίστηκε ότι η ΠΣΕ δεν αποδέχεται την χορηγία των ΕΛΠΕ για την εκδήλωση
του Ηρώδειου, ως μια από τις εταιρίες που συμμετέχουν στις έρευνες για την
εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο.

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής συνεπής στην τακτική της «όταν η
δημοκρατία δε μας συμφέρει τόσο το χειρότερο για τη δημοκρατία» προχώρησε σε
ωμή παραβίαση αυτής της απόφασης.
Στην αφίσα της εκδήλωσης τα ΕΛΠΕ αναφέρονταν ως χορηγός.
Όμως η πλειοψηφία δεν αρκέστηκε σε αυτό αλλά βγήκε να βροντοφωνάξει την
αυθαιρεσία της ανακοινώνοντας τα ΕΛΠΕ ως χορηγό και μέσα από το δελτίο τύπου
που εξέδωσε μετά την εκδήλωση.

Στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τις επιλογές κυβέρνησης και εταιριών για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο έχουν γίνει αδίστακτοι.


Αθήνα 14/10/2018
Το Γραφείο Τύπου
της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης

Ανακοίνωση της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης για το Πανηπειρωτικό Συλλαλητήριο στα Γιάννενα στις 12 Ιουλίου 2018

ηπειρωτική συσπείρωση λογότυπο

Οι απόδημοι Ηπειρώτες, συμπαρατασόμενοι με το πλαίσιο πάλης που καθορίστηκε στη σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, την 20η Ιουνίου 2018, για την έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου, τα εργοστάσια βιομάζας και τις ανεμογεννήτριες, συμμετέχουμε στο Πανηπειρωτικό συλλαλητήριο στα Γιάννενα στις 12 Ιουλίου, στις 20:00 στο ΕΚΙ.

Διαδηλώνουμε για:
• Να αρθούν άμεσα οι άδειες που έχουν δοθεί για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή, για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στο όρος Κασιδιάρη και των μονάδων βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.

• Ενέργεια κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Διασφάλιση της κάλυψης των λαϊκών αναγκών στην ενέργεια. Μείωση της τιμής. Αυξήσεις στα επιδόματα θέρμανσης, κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα καύσιμα, αφορολόγητο πετρέλαιο στους φτωχούς αγρότες όπως στους εφοπλιστές, ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών και εκπαιδευτικών για τη θέρμανση στα σχολεία.

• Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και την παράδοση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, που φτιάχτηκαν με τον ιδρώτα των εργαζομένων, στους ομίλους.

• Σταθερή εργασία, με δικαιώματα και προστασία της υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων του κλάδου.

• Προστασία περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας με βάση τις σύγχρονες τεχνικές, με ιδιαίτερη έμφαση σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές, όπως η περιοχή της ΒΙΠΕ.

Για άλλη μία φορά, η πλειοψηφία του διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, κατά τη συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 2018, υπερέβαλε εαυτούς και παρά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρνήθηκε να ανταποκριθεί στην πρόταση των Εργατικών Κέντρων.

Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της ΠΣΕ:

Βαζούκη Μένια, Βλάχος Γιώργος, Γιαννούλης Νίκος, Ζέκης Νίκος, Κολιούσης Σωτήρης, Λαμπρίδης Αλέξανδρος, Νάκης Γιάννης, Ντάσιου Ελένη, Πατίλη – Ζαρανίκα Ρούλα, Τζάκου Μαρίνα,
Καλούμε τους απόδημους Ηπειρώτες, συνεχίζοντας την πορεία πού ξεκίνησαν από το φθινόπωρο του 2014, να συμμετάσχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο.

Πρόσφατα Νέα