Αρχική Νέα - Εκδηλώσεις 2018 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2190
0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σε ανοιχτή συζήτηση και οργάνωση της δράσης ενάντια
 στη σύμβαση για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στην περιοχή Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας

Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών

Τετάρτη 24-01-2018, 6μμ

Η έναρξη των εργασιών έρευνας  και παραγωγής Υδρογονανθράκων στην περιοχή των Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, σηματοδοτεί μια σημαντική παρέμβαση στην κοινωνία της Ηπείρου. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη για ψήφιση στη Βουλή η Σύμβαση Μίσθωσης  για την αξιοποίηση των Υδρογονανθράκων του οικοπέδου «Άρτα-Πρέβεζα».

Εκφράζουμε τον βαθύτατο προβληματισμό μας για τις επιπτώσεις που δημιουργεί το εγχείρημα αυτό με βάση το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογίας, το θεσμικό πλαίσιο και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχουν προβλέψεις για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, για σοβαρά θέματα όπως για την ασφάλεια και το περιβάλλον  τα οποία είτε δεν έχουν εκδοθεί, είτε δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά. Δεν υπάρχει λεπτομερής περιγραφή μέσω κανονισμών όλων των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την Υγιεινή, την Ασφάλεια
και το περιβάλλον.

Θα υπάρξουν περιβαλλοντικές πιέσεις από τις σεισμικές έρευνες, όρυξη γεωτρήσεων, κατασκευή εγκαταστάσεων (εκπομπές ρύπων στο έδαφος και τον αέρα), από άλλες δραστηριότητες  όπως με την διαπλάτυνση και διάνοιξη νέων δρόμων, ευρείας κλίμακας επεμβάσεις αποψίλωσης της βλάστησης. Επίσης κατά την παραγωγική διαδικασία, η κατασκευή εγκαταστάσεων (διαχωρισμός αέριας και υγρής φάσης, αφαίρεση νερού κ.λ.π.), η εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς των Υ/Α, και η διαχείριση των αποβλήτων θα δημιουργεί επί πλέον επιβάρυνση.

Οι συμφωνίες με τις εταιρείες, δημιουργούν ένα γενικόλογο πλαίσιο ενώ οι κανονισμοί περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας παραμένουν ασαφείς και  ανεπαρκείς με αποτέλεσμα οι εταιρείες να ενεργούν ανεξέλεγκτα και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Διαγράφονται σοβαροί κίνδυνοι για τις υπάρχουσες οικονομικές δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες από τις συγκεκριμένες εργασίες
και ακόμη από τη φάση της έρευνας.

Οι γενικότερες διαδικασίες στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή γεννούν προβληματισμούς για επεμβάσεις με στόχο τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ιδιαίτερα της ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς της. Η ιστορική πείρα είναι σκληρή.
Οι αλλαγές αυτές έχουν αιμάτινο υπόστρωμα, περνάνε μέσα από φλόγες που καίνε τους λαούς.

Παραμένουν επίκαιρα τα συμπεράσματα της Ημερίδας που οργάνωσε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΠΣΕ) την 2/12/2014. Η Η.Σ, οι 10 σύμβουλοι της οποίας στο ΔΣ της ΠΣΕ ζήτησαν την έκδοση σχετικού ψηφίσματος που αρνήθηκε η πλειοψηφία, εκφράζει την αντίθεση στην υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης που πλήττει τα συμφέροντα της Ηπείρου και των Ηπειρωτών, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το φυσικό, ιστορικό, πολιτιστικό περιβάλλον, οδηγεί υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες σε αφανισμό και ζητάει την διακοπή των εργασιών άμεσα. Η Ήπειρος έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια άλλη Ανάπτυξη σε εθνικό σχεδιασμό, προς όφελος της πλειοψηφίας των Ηπειρωτών και όχι των πολυεθνικών εταιρειών.

Προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα ενημέρωσης για τις εξελίξεις αυτές, είναι αναγκαία η οργάνωση δημόσιας συζήτησης που θα συμβάλλει στην παρουσίαση όλων των παραμέτρων του έργου, με την συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων της Ηπειρώτικης Αποδημίας αλλά και της κοινωνίας της Ηπείρου. Για τον λόγο αυτό η Η.Σ. φιλοδοξεί στην προβολή του προβλήματος, με την ενημέρωση των συλλόγων της Ηπειρώτικης Αποδημίας, δημοσιεύσεις και συζητήσεις, με πρώτη εκδήλωση την οργάνωση της Ημερίδας την 24/01/2017 στην Πανηπειρωτική.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες, τις Αδελφότητες, τους Ηπειρώτες, τις Επιστημονικές οργανώσεις, Επιστήμονες να συμβάλλουν στην οργάνωση της Ημερίδας προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικά συμπεράσματα.

Προηγούμενο άρθροΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ & ΤΗΝ ΠΣΕ
Επόμενο άρθροΨήφισμα – Έρευνα και Εξόρυξη Υδρογονανθράκων στην Ήπειρο